Stowarzyszenie Speleoklub Bobry  zajmuje się działalnością górską, jaskiniową, wspinaczkową, turystyczną, narciarską, itp. - działalnością związaną z tematyką gór. Kurs taternictwa jaskiniowego przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat i mają ochotę poznawać podziemny świat jaskiń, jego faunę i florę, budowę czy historię. Wymaga to od przyszłych grotołazów dużej wytrwałości psychicznej, sprawności fizycznej i umiejętności twórczego myślenia. Klub prowadzi działalność w górach Polski i świata. Podstawą szkolenia jest poznanie jaskiń Sudetów i Tatr. Dalsza działalność toczy się, gdzie poniesie fantazja, zależy to tylko od inwencji twórczej i chęci działania członków Klubu.

Spotkania szkoleniowe odbywają się w Klubie (Żagań, Rynek 11 - III piętro) – wykłady, na ścianie wspinaczkowej w auli ZSTH w Żaganiu - wspinaczka i asekuracja, i w Górach Kaczawskich i Sokolich - techniki linowe, jaskinie i wspinaczka. Program rocznego szkolenia obejmuje także dwa obozy w Tatrach - zimowy i letni, w okresie ferii szkolnych, gdzie kursanci zapoznają się z działalnością w trudniejszych i większych jaskiniach.

Pierwsze spotkania szkoleniowe nastawione są na zapoznanie z podstawową działalnością jaskiniową. Wymagane jest posiadanie podstawowego sprzętu osobistego: śpiwora, karimaty, czołówki do zamocowania na kasku, dobrych butów górskich, kaloszy (do jaskini), odpowiedniej odzieży ochronnej. Kurs kończy się egzaminem na stopień taternika jaskiniowego i przyjęciem do klubu jako grotołaza zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu (chyba, że wcześniej złożył deklarację członkowską). Po pozytywnie zdanym egzaminie absolwent kursu jest uprawniony do działalności jaskiniowej w Tatrach wg zasad obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym. Będzie mógł też, po nabraniu doświadczenia, uczestniczyć w wyprawach eksploracyjnych w Alpy i inne góry.

W celu zapisania się na kurs można:

  • przyjść na zebranie klubowe odbywające się w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca o godz. 19.00,
  • zgłosić chęć udziału w szkoleniu Kierownikowi szkolenia - Rajmund Kondratowicz, tel. 501 794 736,
  • skontaktować się z nami poprzez nasz fanpage - www.facebook.pl/speleoklub.bobry .

Stowarzyszenie Speleoklub Bobry  zajmuje się działalnością górską, jaskiniową, wspinaczkową, turystyczną, narciarską, itp. - działalnością związaną z tematyką gór. Kurs taternictwa jaskiniowego przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat i mają ochotę poznawać podziemny świat jaskiń, jego faunę i florę, budowę czy historię. Wymaga to od przyszłych grotołazów dużej wytrwałości psychicznej, sprawności fizycznej i umiejętności twórczego myślenia. Klub prowadzi działalność w górach Polski i świata. Podstawą szkolenia jest poznanie jaskiń Sudetów i Tatr. Dalsza działalność toczy się, gdzie poniesie fantazja, zależy to tylko od inwencji twórczej i chęci działania członków Klubu.

Spotkania szkoleniowe odbywają się w Klubie (Żagań, Rynek 11 - III piętro) – wykłady, na ścianie wspinaczkowej w auli ZSTH w Żaganiu - wspinaczka i asekuracja, i w Górach Kaczawskich i Sokolich - techniki linowe, jaskinie i wspinaczka. Program rocznego szkolenia obejmuje także dwa obozy w Tatrach - zimowy i letni, w okresie ferii szkolnych, gdzie kursanci zapoznają się z działalnością w trudniejszych i większych jaskiniach.

Pierwsze spotkania szkoleniowe nastawione są na zapoznanie z podstawową działalnością jaskiniową. Wymagane jest posiadanie podstawowego sprzętu osobistego: śpiwora, karimaty, czołówki do zamocowania na kasku, dobrych butów górskich, kaloszy (do jaskini), odpowiedniej odzieży ochronnej. Kurs kończy się egzaminem na stopień taternika jaskiniowego i przyjęciem do klubu jako grotołaza zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu (chyba, że wcześniej złożył deklarację członkowską). Po pozytywnie zdanym egzaminie absolwent kursu jest uprawniony do działalności jaskiniowej w Tatrach wg zasad obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym. Będzie mógł też, po nabraniu doświadczenia, uczestniczyć w wyprawach eksploracyjnych w Alpy i inne góry.

W celu zapisania się na kurs można:

  • przyjść na zebranie klubowe odbywające się w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca o godz. 19.00,
  • zgłosić chęć udziału w szkoleniu Kierownikowi szkolenia - Rajmund Kondratowicz, tel. 501 794 736,
  • skontaktować się z nami poprzez nasz fanpage - www.facebook.pl/speleoklub.bobry .

Wasi Instruktorzy

Mundek PNG

Rajmund Kondratowicz - członek Speleoklubu Bobry Żagań od 1985 roku. Pasjonat narciatstwa, taternik, grotołaz, instruktor taternictwa jaskiniowego, narciarstwa wysokogórskiego i ratownictwa górskiego. Uczestnik i kierownik kilkudziesięciu wypraw jaskiniowych i górskich w różne regiony górskie pięciu kontynentów. Od 2001 roku kierownik szkolenia w klubie.

Wit Dokupil - w 1970 roku został członkiem Speleoklubu Bielsko Biała, a chciał wspinać się powierzchniowo. Wtedy działalność jaskiniową opierał głównie na Tatrach i krajach „demokracji ludowej”. Pierwsze szlify instruktorskie uzyskał w 1976 roku i bez przerwy do dnia dzisiejszego w tym siedzi. W 1977 Speleoklub Bielsko-Biała rozpoczął penetrowanie jaskiń masywu Tennengebirge w Austrii w rejonie zachodnim. W 1979 roku poprowadził bielską wyprawę we wschodnią część masywu Tennengebirge, nieopacznie zapraszając do współpracy czterech członków speleoklubu Bobry, bo mieli gaza. Następne lata eksploracji we wschodniej części Tennengebirge należały już tylko do Bobrów. Szczęśliwym trafem w 1980 roku przeniosł się w rejon Żagania, a w 1981 r. do Speleoklubu Bobry. Od tegoż roku w Bobrach prowadzi działalność szkoleniową. Największe piętno w pamięci Wita wyryła zimowa wyprawa klubu Bobry w Tennengebirge 1986 roku, było to największe osiągnięcie logistyczne klubu, szczególna specyfika działalności w grubej pokrywie śniegu, załamaniach pogody i częstych wyjściach ratunkowych. Jednocześnie była ona największy osiągnięciem eksploracyjnym Bobrów w owym czasie „ – 1020m” w Meanderhohle.

 

Program

Część praktyczna:

1. Techniki taternictwa jaskiniowego:
- węzły, techniki jaskiniowe,
- techniki awaryjne i autoratownicze,
- przejście min. 8 jaskiń  tatrzańskich (min. 3 zimą)

 2. Szkolenie wspinaczkowe:
- przejście min. 8 dróg wspinaczkowych.

3. Szkolenie zimowe
- poruszanie się w terenie śnieżno –  lodowym,
- posługiwanie się sprzętem zimowy.

Część teoretyczna:

1. Ogólne wiadomości o taternictwie jaskiniowym.
2. Sprzęt i ubiór jaskiniowy i wspinaczkowy.
3. Zjawiska krasowe i powstawanie jaskiń.
4. Rejony jaskiniowe Polski i świata.
5. Techniki pokonywania jaskiń.
6. Pierwsza pomoc i postępowanie powypadkowe.
7. Ochrona przyrody na terenie działania.
8. Planowanie akcji, taktyka, czytanie dokumentacji jaskiniowej.
9. Niebezpieczeństwa w działalności górskiej i jaskiniowej.
10. Topografia Tatr i terenoznawstwo.
11. Zarys historii speleologii.
12. Techniki wspinaczki i teoria asekuracji.

Wymagania